HESED HEALING MINISTRIES

 

Służba HESED HEALING MINISTRIES powstała maju 2014 roku i od samego początku była skierowana na posługę potrzebującym. Pierwsze uzdrowienia – będące wynikiem wiary w Boże Słowo – były spektakularne i mocne. Utwierdziło to mnie w przekonaniu, że Bożą wolą jest uzdrowienie dla każdego. Posługa uzdrowieniem na ulicach okazała się na tyle skuteczna, że pragnienie pogłębienia biblijnego nauczania na temat uzdrowienia, zachęciło mnie do szukania prawdy na ten temat. W ten sposób poznałem służbę John G. Lake Ministry (JGLM). Od 2015 roku służba HESED HEALING MINISTRIES współpracuje ze służbą JGLM w Polsce.

 
Od września 2018 roku koordynujemy rozwój służby JGLM w Polsce zakładając Lifeteam'y i prowadząc Szkolenia Bożego Uzdrowienia z ramienia JGLM. HESED HEALING MINISTRIES jest odpowiedzialna za szerzenie przesłania JGLM w Polsce poprzez tłumaczenie i wydawanie książek oraz seminariów i wykładów Curry Blake'a (kierującego służbą JGLM na świecie). Tłumaczymy również książki innych liderów wiary – m.in. Lestera Sumrall'a i E. W. Kenyon'a. Naszym celem jest doprowadzenie ciała Chrystusa do pełni poznania i doskonałości w Chrystusie Jezusie – aby mógł On znaleźć w swoim kościele WIARĘ.

Cel PORTALU

Celem powstania PORTALU PARTNERSKIEGO jest dotarcie z BIBLIJNYM nauczaniem do wierzących w celu ich szkolenia i doskonalenia. Nie chcemy tylko dostarczać kolejnych kazań. Naszym zamiarem jest zachęcić PARTNERÓW do aktywnego uczestnictwa w procesie UCZNIOSTWA. Jezus przykazał nam byśmy czynili UCZNIAMI i taki właśnie cel nam przyświeca. Niezależnie od wieku w jakim jesteś i doświadczenia życiowego DZISIAJ JEST DZIEŃ by rozpocząć PRAWDZIWE UCZNIOSTWO. Będąc naszym PARTNEREM masz możliwość szkolenia siebie samego, by dorosnąć do wymiarów PEŁNI CHRYSTUSA.  Będąc aktywnym PARTNETEM wspierasz kolejnych partnerów w ich szkoleniu - poprzez finansowanie tłumaczeń i wydań nowych wykładów, książek i innych materiałów.